Hoppa till innehåll

odla med larsviken Skadedjur & sjukdomar på dahlia

Dahlior är i det stora hela mycket tåliga och friska.
Om du jobbar förebyggande med att ge din dahlia näring, tillräckligt med ljus och vatten samt en bra placering blir de mer motståndskraftiga och du kan njuta av dina dahlior under lång tid.

Glöm inte växtföljden! Plantera inte dahlia på samma plats år efter år. En fungerande växtföljd optimerar jordens näringsbalans och skadegörare minimeras. Läs mer om växtföljd här:

Tvestjärtar

Tvestjärtar tuggar på både blommor och blad. De är nattaktiva och under dagarna när det är ljust söker de skydd inuti blommorna eller på andra mörka, fuktiga platser.
Tvestjärtar övervintrar i jorden, ofta en hane och hona tillsammans. Efter parningen på våren lägger honan ägg i jorden och skyddar dem väl mot angrepp.

I jakten på det lilla djuren med tudelad stjärt kan man tillverka egna fällor av till exempel ihoprullad, fuktad wellpapp och placera så att de kan krypa in. Man kan också stoppa in wellpappen i lerkrukor och hänga upp och ner i dahliaodlingen, till exempel på stödpinnarna. Vittja fällorna på morgonen.

Punktvattna! Och vattna helst på morgonen. Tvestjärtarna älskar miljön kvällsvattningen skapar.

Bladlöss

Bladlöss förekommer nästan alltid i trädgården. Dess sockriga avföring, honungsdagg, ligger som en klibbig hinna över bladen och älskas av myror. Ibland börjar sotsvampar växa i honungsdaggen och bladen blir svarta.
Vid stora bladlusangrepp kan dahlian stanna i växten, skott vissna och bladen krulla ihop sig.
Bladlössen är som aktivast i början av säsongen och senare försvinner de nästan helt.
De är enkla att hålla efter, antingen genom såpalösning eller genom att helt enkelt spola med trädgårdsslangen över plantan och samtidigt avlägsna lössen med tummen och pekfingret.
Upprepa dagligen.
Undvik överdriven gödsling med kväverika medel såsom urin och hönsgödsel. Detta gör att cellerna i dahlian blir lösare och därmed enklare för bladlusen att suga växtsaft från.

Sniglar & snäckor

Under senare år har den spanska skogssnigeln blivit ett stort problem i många hemträdgårdar. Den älskar späda dahlia-skott. Även den randiga lilla trädgårdssnäckan och den stora vinbärssnäckan är glupska och kan göra stor skada på dahlia.
Forskning visar att det kontinuerligande plockandet av sniglar är bäst för att hålla populationen nere. Antalet minskar från år till år om man är ihärdig.
Fler tips: Plantera ut förodlad dahlia. Den har ett försprång och får därmed större motståndskraft mot de glupska djuren.
Blada av dahliorna längst nere vid jorden. Då blir det inte lika mysigt för sniglarna och du kan lättare ha koll om de angriper.
Odla i upphöjda bäddar och luckra jorden kontinuerligt i bädden. Det försvårar snigelns framkomlighet.
Undvik högar av trädgårdsavfall i närheten av dina dahliaodlingar.
Vattna smart! Undvik att kvällsvattna och försök att punktvattna i den mån det går.

Mjöldagg

Om du ser en mjölliknande beläggning på bladen är det sannolikt mjöldagg du har fått. Mjöldagg är en svampsjukdom som ofta drabbar växter när det är torrt. Överdriven kvävegödsling och för täta bestånd kan också vara en orsak.
Mjöldagg brukar dyka upp relativt sent på säsongen. Om du misstänker mjöldagg, plocka bort de angripna bladen. Eventuellt kan du spraya med bikarbonatlösning: 1L vatten, 2 tsk bikarbonat och 2 tsk såpa. Upprepa under säsongen.

Knippebakterios

Knippebakterios orsakas av bakterien Rhodoococcus fascians. Bakterien påverkar cellerna i dahlians tillväxtpunkter så att dessa stimuleras till abnorm celldelning.
Plantorna får täta samlingar av skott, ofta nära marknivån. Dessa är förtjockade, missbildade och blomkålslika. Ibland kan även stjälkarna påverkas bilda stora mängder blad, så kallad leafy gall, men det är inte vanligt förekommande på dahlia.
Bakterien är smittsam, övervintrar i jord och gammalt växtmaterial och kan även angripa pelargoner, krysantemum, luktärter och jordgubbar.

Ofta upptäcks knippebakterios när knölarna tas upp för vinterförvaring. Kanske har dahlian sett svag och klen ut och inte orkat blomma lika mycket som övriga knölar. Man brukar också kunna se att knölen inte utvecklats som den ska, med färre nya knölar.

Smittan sprids via regnvatten, jord, smittat växtmaterial och verktyg. Arbetet med att begränsa smittan försvåras ytterligare av att bakterien kan ligga latent, vilket gör att plantor kan vara smittade utan att uppvisa symtom.

Släng smittade knölar i brännbart tillsammans med omkringliggande jord och tvätta eventuella redskap för att minska spridning.

Rotkräfta, Krongalla

Orsakas av bakterien Rhizobium radiobacter (också kallad Agrobacterium tumefaciens )
Via sår i dahlians knölar eller stammar tar sig bakterien in i plantan och stimulerar till abnorm knölbildning, ofta i marknivån. Knölarna är ljusa, släta och köttiga. Angrepp ger försvagade plantor, gulnade blad och dålig tillväxt.
Bakterien förekommer även hos fruktträd, rödbetor, luktärter, flox och begonia. Totalt har bakterien över 100 olika värdväxter.

Tänk på växtföljden! Plantera inte dahlia på samma plats år efter år. Läs mer om växtföljd här: LÄNK
Kasta smittade dahlior i brännbart och rengör dina verktyg för att undvika spridning.
Plantera friska knölar och sticklingar på våren!
Om du fått rotkräfta i jorden kan du odla t.ex. potatis på platsen i två år. Potatis drabbas inte av bakterien.

Guttation

Guttation är ingen sjukdom men eftersom den ofta misstas för mjöldagg eller sköldlöss beskriver vi den ändå här.
När luftfuktigheten är hög och jorden är fuktig kan bladen inte transpirera tillräckligt med överskottsvatten. Då trycks små droppar ut ur bladens små klyvöppningar och med vattnet följer näringsämnen. Dessa lämnar saltkristaller kvar på bladet när de dunstar, och skapar denna vita utfällning. Guttation är inte farligt och du kan lätt få bort beläggningen med en fuktig trasa eller en vattenstråle.