Hoppa till innehåll

Privatkunder Köpvillkor

Allmänt

Villkoren i detta avtal omfattar all försäljning via webbutiken från Lanthandeln i Viken AB om inte annat överenskommits. Lanthandeln i Viken AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1190:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Läs mer hos Konsumentverket.

 

Priser och prisändringar

Lanthandeln i Viken AB förbehåller sig rätten att justera priser och data utan särskild förvarning. Priset vid ordertillfället är det som gäller. Vi reserverar oss för felpublicerade priser och uppgifter. Vår målsättning är att alltid visa korrekta priser och uppgifter. Alla priser som anges är inklusive moms.

 

Betalningsvillkor

Personer som är under 18 år måste ha målsmans medgivande för att få beställa varor från Lanthandeln i Viken AB.

 

Leverans och risk

Leverans sker med DHL till närmsta Service Point. Om ett specifikt Service Point önskas behöver vi informationen i samband med beställningen. Maila ordernummer och önskat Service Point till webb(a)larsviken.se. Leveransen aviseras via SMS-meddelande eller mail från Service Point. Ansvaret för varan övergår till köparen när varan lämnas till transportören. Reklamationer avseende transportskador eller saknat gods skall därför göras direkt till transportören i samband med godsets mottagande. Eventuell ersättning sker aldrig med mer än transportörens ersättningsnivåer.

 

Efter första aviseringen så kvarligger paketet i sju (7) dagar på Service Point. Det ska aviseras påminnelse varannan dag. Efter sju dagar går paketet tillbaka till närmsta DHL-terminal och Lanthandeln i Viken AB blir kontaktad. För paket som inte hämtas ut på Service Point debiteras kunden en kostnad på 300 kr. Detta motsvarar de kostnader som det kostat Lanthandeln i Viken AB att mottaga paketet i retur.

 

Återtagande / Ångerrätt

Lanthandeln i Viken AB förbehåller sig rätten att återta det försålda godset tills alla delar i detta avtal är uppfyllda.

Garantier

Lanthandeln i Viken AB garanterar att levererade varor uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav. Om kvalitén på någon vara skulle vara undermålig vid leverans och detta inte är orsakat av transportören så kan varan returneras och ny felfri vara erhålls + ersättning för returporto. Kontakt måste dock tas med Lanthandeln i Viken AB innan retur av felaktig vara sker.

Vid köp av levande växtmaterial är viktangivelsen baserad på utvägd vikt vid packningstillfället. Under lagring kan produkten tappa i vikt vid naturlig avdunstning. Viss undervikt kan således uppstå vilket är helt naturligt med levande växtmaterial.

Restorder / Ej fullständig leverans

Restorder som inte meddelats köparen när order lades eller omgående via ordererkännade per email måste beställas om.

Reklamationer / Felleverans

Vid reklamation eller felleverans ombedes kunden att direkt ta kontakt med Lanthandeln i Viken AB via mail webb(a)larsviken.se.

 

Om kund erhåller annan produkt än vad som bevisligen är beställd måste reklamation ske inom sju (7) dagar från det att godset levererats till kund. Ersättning sker i normalt fall med utbyte till beställd produkt. I undantagsfall kan kreditering av produkt ske. Lanthandeln i Viken AB förbehåller sig rätten att avgöra på vilket sätt ersättningen skall ske. Eventuell kreditering sker till fakturerat pris. Ingen avgift tas ut för krediteringen. Lanthandeln i Viken AB står för frakten för retur och ersättningsvara.

 

Returer

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du hämtat ut varan. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick. Observera att lagen inte omfattar livsmedel och levande växtmaterial. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar som beräknas från det att varan kommer till utlämningsstället. Returer skickas till Lanthandeln i Viken AB, Lars Bengts väg 84-3, 263 65 VIKEN.

 

Ansvar

Inga krav kan ställas mot Lanthandeln i Viken AB på grund av icke fullständig leverans, felaktig leverans eller andra kostnader som drabbats kund. Lanthandeln i Viken AB förbehåller sig rätten att byta ut produkt som av olika skäl inte uppfyller våra kvalitetskrav.

Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att Lanthandeln i Viken AB lider ekonomisk skada, eller annan skada polisanmäles. IP-nr för den dator som beställningen utförts från loggas och överlämnas till polisen i samband med polisanmälan.

Tvist

Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna, Lanthandeln i Viken AB och köparen. I de fall detta inte går skall tvisten avgöras i svensk allmän domstol efter svensk lagstiftning på svenska.

Personuppgifter

Larsvikens policy kring personuppgifter När du lägger en order hos Larsviken sparar vi dina uppgifter som namn, adress, postadress, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, leverans- och betalningsuppgifter. Din adress behöver Larsviken för att kunna leverera ditt paket på bästa sätt. De personuppgifter Larsviken får i samband med din order sparas också för eventuell framtida support, reklamationer och garantier. Larsvikens sätt att samla och lagra information följer GDPR 25 maj 2018. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU. Det är Lanthandeln i Viken AB 556802-1025 som är personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation och en tid därefter samt i enlighet med lämnat samtycke. Larsviken behandlar inte kunddata som är äldre än två år men för vår bokförings skull behöver vi spara köphistorik i sju år.

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du önskar begära utdrag av registrerade uppgifter, om du önskar begära ändring av registrerade uppgifter eller om du som kund önskar att dina uppgifter ska raderas. Larsviken garanterar att vi aldrig lämna ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Vid automatiskt utskick från Larsviken kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta gör du enkelt utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande. Du är varmt välkommen att kontakta Larsviken på mail webb(a)larsviken.se för att få svar på frågor och funderingar kring dina personuppgifter.