Hoppa till innehåll

Webbplats Integritetspolicy

Vi på Lanthandeln i Viken AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt. I den här integritetspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter

Lanthandeln i Viken AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.

Personuppgifter i samband med köp i vår e-handel

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, telefonnummer, adress, betalningsinformation och information kring de produkter du beställer. Dessa uppgifter samlar vi in i samband med att du genomför en beställning på larsviken.se.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Varför vi behandlar dina uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna behandla din order, leverera dina produkter och tillhandahålla kundtjänst. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för fullgörande av avtal med anledning av din beställning och leverans av beställda produkter.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas av Lanthandeln i Viken AB. Uppgifterna kommer att delas med våra samarbetsparters för betallösningar och transportlösningar för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till dig. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster. Larsviken har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Uppgifterna behandlas tillsvidare efter köpet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt konsumenträttslig lagstiftning såsom skyldigheter i samband med reklamationsrätt. Uppgifter som krävs enligt gällande bokföringslag behandlas under sju år efter köpet.

Personuppgifter i samband med beställning av nyhetsbrev eller annan information

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter samlar vi in när du genomför en beställning via vår e-handel eller anmäler dig som mottagare av nyhetsbrev eller efterfrågar information rörande vår verksamhet.

Varför vi behandlar dina uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka efterfrågad information och för att kommunicera med dig i syfte att marknadsföra våra produkter, lämna erbjudanden eller bjuda in till event.

Vi behandlar uppgifterna med stöd av vårt avtal med dig om att skicka nyhetsbrev.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas av Lanthandeln i Viken AB. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster. Larsviken har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

Rätt att invända mot behandling

Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål eller mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Vi kommer då upphöra med att behandla dina uppgifter från och med datumet för din invändning.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Genom att kontakta oss kan du få tillgång till ett registerutdrag där det framkommer vilka uppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Upptäcker du att de uppgifter som vi har om dig är felaktiga har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina uppgifter rättade.

Rätt till radering eller begära begränsning

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Du har också rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter, t.ex om delar av uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

I de fall du har lämnat ditt samtycke eller vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på avtal med dig har du rätt att få del av dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål

Om du har åsikter kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter.