Miljö

Vi är väl medvetna om att jorden vi brukar är ett lån från våra barn, och vi måste vårda och förvalta det lånet på allra bästa sätt. Biologisk mångfald, kretslopp och ett övergripande miljötänk som genomsyrar hela företaget är en bra grund för oss att utgå från.

Vi värnar om biologisk mångfald

Vi visar hänsyn mot naturen och tar till vara på vad den ger men betalar även tillbaka genom aktiva insatser, såsom blommande ängar som uppskattas mycket av pollinerade insekter, gröna stråk och stengärdsgårdar där vilda djur kan söka mat och skydd.

Restprodukter är ett hån mot miljön och innebär att man inte tagit till vara på allt vad den givit. Vi har löst detta genom ett väl uttänkt kretslopp där frånsorterade potatis, rotfrukter och okryddade chips blir till djurfoder. Som tack får vi gödsel som vi kan använda på våra åkrar och på så sätt återgår produkterna i gårdens kretslopp.

Vi har valt att certifiera vårt lantbruk enligt Svenskt Sigill. Svenskt Sigill är en oberoende kvalitetscertifiering som har omfattande produktionskriterierna som säkrar hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och ökad miljöhänsyn. Kontrollerna sker minst vartannat år av oberoende tredje part. Målet för Svenskt Sigill är en etisk, ekologisk och ekonomisk hållbar produktion vilket även vi på Larsviken instämmer i. Hör av er till oss på Larsviken eller titta gärna in på Svenskt Sigills hemsida för mer information.