Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Jag saknar många av de brittiska potatissorterna, t.ex. Orla och Casablanca.

Pga. Brexit så kan vi inte erbjuda de brittiska sorterna 2022 - 2023. Sättpotatis är en strängt reglerad produkt och i dagsläget är det förbjudet att importera sättpotatis från UK som räknas som tredje land, utanför EU. Vi hoppas att UK och EU kan komma överens om ett avtal så att vi återigen kan erbjuda de populära brittiska sorterna i Sverige. 

Hur ofta kan jag odla potatis i samma jord?

Det är väldigt viktigt att ha en genomtänkt växtföljd i sitt trädgårdsland. Potatis ingår i en 4 - 5 årig växtföljd för att det ska bli bästa skördeutfall, och för att minska risken för ”jord-trötthet”.

Hur förvarar jag sättpotatisen bäst innan det är dags att sätta?

Sättpotatisen behöver ligga så ljust som möjligt för att det ska bildas gröna fina groddar. Genom att förvara sättpotatisen svalt så håller du tillbaka tillväxten av groddar.

Min sättpotatis är alldeles grön – kan jag använda den ändå?

Det går bra utmärkt bra att sätta grön potatis eftersom du inte äter ”moder-potatisen”. Den gröna sättpotatisen producerar nya matpotatis, men tänka på att kupa på bra med jord när potatisen växer till så att matpotatisen inte blir grönfärgad. Förgror du din sättpotatis så blir den grön eftersom den exponeras för solljus, vilket i sin tur behövs för att få fina groddar.

Det har blivit långa vita groddar på min sättpotatis, vad ska jag göra?

Sättpotatisen har förvarats mörkt och då blir groddarna vita. Vi på Larsviken rekommenderar att de vita groddarna tas bort och man lägger sättpotatisen ljust och får fram nya fina groddar. Vissa år “vaknar ” potatisen för tidigt och då kan man ta bort de första groddarna både en & två gånger innan det är dags för sättning. Skördeutfallet påverkas inte negativt av detta.

Varför stämmer inte angiven vikt på påsen?

Sättpotatis är ett levande växtmaterial som avdunstar vatten under lagringstiden. Det kan därför hända att vikten har minskat under tiden som sättpotatisen varit packad i nätet. Det är vikten vid paketeringstillfället som angivits på förpackningen. Att potatisen avdunstar vatten för att kunna sätta groddar är inget som påverkar kvalitén negativt, utan helt normalt och du kommer få lika stor skörd.

Jag tycker att potatisen har för stor storlek på knölarna

All vår sättpotatis är storlekssorterad men det kan skilja mellan sorterna. På växtpasset/etiketten står det vilket storleksintervall potatisen har sorterats i.  Att en sort är lite större är dock inget negativt ur odlingssynpunkt. Stor potatis har mycket energi inlagrad och sätter därför många nya små potatisar. Det man ska tänkta på är att sätta större sättpotatis lite glesare för att det ska finnas gott om plats för alla nya potatisar att växa till.

Min potatis har insjukna partier, jag är rädd att den smittar. Vad ska jag göra?

All vår sättpotatis är certifierad vilket innebär att den är kontrollerad och bekräftat fri från skadliga sjukdomar. Din potatis har drabbats av en lagring-sjukdom som dyker upp under inlagring och framförallt när potatisen ligger varmt och fuktigt (t.ex. vid transport). Potatis är ett levande material så även om det ser fint ut när vi packar paketet så kan det hända saker under transporten. Om det endast är små insjukna partier så prova att lägga potatisen för att förgro. Om det kommer upp groddar så är det liv i potatisen och det går bra att sätta. Är det större partier som är insjunkna eller andra skador/angrepp kontakta oss på webb@larsviken.se så hjälper vi dig.

Varför står det “slut I lager” på alla sättpotatis sorter?

Larsviken säljer sättpotatis under tiden början december-juni. Efter avslutad försäljningssäsong så tömmer vi lagret men låter informationen om de olika sorterna finnas kvar. Så står det “slut i lager” på alla sorter så är det alltså inte säsong för sättpotatis. 2023 planerar vi att börja skicka ut förbeställd sättpotatis under vecka 8. Vi öppnar upp nätbutiken för förbeställningar i december 2022.