gastronomiskaakademienDiplom

För högklassig och historiskt förankrad potatis, där 550 sorter bevaras av åttonde generationen på familjens gård.