Köpvillkor privatpersoner

Klarna

 

 

1. ALLMÄNT
Villkoren i detta avtal omfattar all försäljning via webbutiken från Lanthandeln i Viken AB om inte annat överenskommits. Lanthandeln i Viken AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1190:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Läs mer hos Konsumentverket.

2. PRISER OCH PRISÄNDRINGAR
Lanthandeln i Viken AB förbehåller sig rätten att justera priser och data utan särskild förvarning. Priset vid ordertillfället är det som gäller. Detta avser leverans inom Sverige, för utrikes leverans kontakta Lanthandeln i Viken AB. Vi reserverar oss för felpublicerade priser och uppgifter. Vår målsättning är att alltid visa korrekta priser och uppgifter. Alla priser som anges är inklusive moms.

3. BETALNINGSVILLKOR
Personer som är under 18 år måste ha målsmans medgivande för att få beställa varor från Lanthandeln i Viken AB.

4. LEVERANS OCH RISK
Leverans sker med DHL till närmsta Service Point. Om ett specifikt Service Point önskas behöver vi informationen i samband med beställningen. Maila ordernummer och önskat Service Point till office@larsviken.se. Leveransen aviseras via SMS-meddelande från Service Point. Ansvaret för varan övergår till köparen när varan lämnas till transportören. Reklamationer avseende transportskador eller saknat gods skall därför göras direkt till transportören i samband med godsets mottagande. Eventuell ersättning sker aldrig med mer än transportörens ersättningsnivåer.

Efter första aviseringen så kvarligger paketet i sju (7) dagar på Service Point. Det ska aviseras påminnelse varannan dag. Efter sju dagar går paketet tillbaka till närmsta DHL-terminal och Lanthandeln i Viken AB blir kontaktad. För paket som inte hämtas ut på Service Pointe debiteras kunden en kostnad på 300 kr. Detta motsvarar de kostnader som det kostat Lanthandeln i Viken AB att mottaga paketet i retur.

5. ÅTERTAGANDE / ÄGANDERÄTT
Lanthandeln i Viken AB förbehåller sig rätten att återta det försålda godset tills alla delar i detta avtal är uppfyllda.

6. GARANTIER
Lanthandeln i Viken AB garanterar att levererade varor uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav. Om kvaliten på någon vara skulle vara undermålig vid leverans och detta inte är orsakat av transportören så kan varan returneras och ny felfri vara erhålls + ersättning för returporto. Kontakt måste dock tas med Lanthandeln i Viken AB innan retur av felaktig vara sker.

7. RESTORDER / EJ FULLSTÄNDIG LEVERANS
Restorder som inte meddelats köparen när order lades eller omgående via ordererkännade per email måste beställas om.

8. REKLAMATIONER/ FELLEVERANS
Vid reklamation eller felleverans ombedes kunden att direkt ta kontakt med Lanthandeln i Viken AB på telefon 0730-89 88 88.

Om kund erhåller annan produkt än vad som bevisligen är beställd måste reklamation ske inom sju (7) dagar från det att godset levererats till kund. Ersättning sker i normalt fall med utbyte till beställd produkt. I undantagsfall kan kreditering av produkt ske. Lanthandeln i Viken AB förbehåller sig rätten att avgöra på vilket sätt ersättningen skall ske. Eventuell kreditering sker till fakturerat pris. Ingen avgift tas ut för krediteringen. Lanthandeln i Viken AB står för frakten för retur och ersättningsvara.

9. RETURER

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du hämtat ut varan. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar som beräknas från det att varan kommer till utlämningsstället.  Returer skickas till Lanthandeln i Viken AB, Lars Bengts väg 84-3, 263 65 VIKEN.

10. ANSVAR
Inga krav kan ställas mot Lanthandeln i Viken AB på grund av icke fullständig leverans, felaktig leverans eller andra kostnader som drabbats kund.

Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att Lanthandeln i Viken AB lider ekonomisk skada, eller annan skada polisanmäles. IP-nr för den dator som beställningen utförts från loggas och överlämnas till polisen i samband med polisanmälan.

11. TVIST
Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna, Lanthandeln i Viken AB och köparen. I de fall detta inte går skall tvisten avgöras i svensk allmän domstol efter svensk lagstiftning på svenska.